Gülay - Sen Gelmez OldunКазваше, пролетта да се видим
Пролетта дойде и отмина, а Ти не дойде
За Бога, върни се пак какъвто беше, моля те...

Птиците долетяха, на юг отлетяха
Ти не дойде, Ти не дойде,
Ти така и не дойде...

Любими
Търсех те, исках те
Ти не дойде...

Ние тази есен щяхме да се срещнем
Есента дойде и отмина, Ти не дойде
В камък ли се превърна сърцето ти, че не дойде...

Месеци минаха и отминаха, Ти не дойде
Ти не дойде, Ти не дойде,
Ти така и не дойде...

Любими
Очите ми се взират в пътя
И чакам
Но ти така и не дойде...

Казваше: ще дойда до вратата ти
Ухо долепях до вратата, но теб те нямаше
Напразно ли се клехме и двамата...

Птиците свиха гнездата си, ти не дойде
Ти не дойде, Ти не дойде
Ти така и не дойде...

Любими
Очите ми се взират в пътя
И чакам
Но ти така и не дойде...